Framtidens utbildningar

På framtidens utbildningar.se samlar vi data om arbetsbehoven i samhället och visar framtidens bästa utbildningar beräknat utifrån dessa prognoser.

Framtidssäkra yrken/utbildningar

Bristyrken 2019-2020

Förväntade bristyrken som även är framtidens utbildningar 2019-2020:
Experter inom IT-säkerhet
Utbildning: Högskola från 3-år, 180 hp, program

Stora behov inom säkerhetsbranschen väntas i allmänhet, inom IT-säkerhet i synnerhet. Utbildningar inom IT-säkerhet,forensik och informationssäkerhet.

Civilingenjörsyrken inom bygg- och anläggning

Det råder redan brist på ingenjörer och tekniker inom bygg- och anläggning och bedöms att fortsätta göra det också de närmsta 5 åren.

Utbildning: Högskola/Universitet 5-årigt, 300 hp, program
Förskollärare

Mycket stora behov inom barnomsorgen & småskolan. Stora pensionsavgångar väntas samtidigt som barnkullarn växer.

Utbildning: Högskola/Universitet 5-årigt, 300 hp, program
Grundutbildade sjuksköterskor

Mycket stora behov inom vården. Stora pensionsavgångar väntas samtidigt som befolkningen växer.

Utbildning: Högskola/Universitet 5-årigt, 300 hp, program
Läkare
Lärare i yrkesämnen
Mjukvaru- och systemutvecklare
Röntgensjuksköterskor
Specialistsjuksköterskor inom akut hälso- och sjukvård
Speciallärare och specialpedagoger
Besök Nordicwork.com och använd yrkesguiden för att se vilka yrken som efterfrågas av arbetsmarknaden. Tjänsten använder sig av Arbetsförmedlingens Bristindex.